تعرفه ثبت نام
1400/05/16

لازم به ذکر است با توجه به اینکه ملاک عمل صدور گواهینامه، صرفا اطلاعات ثبت شده در فرم ارسال مقاله موجود در سایت می باشد، لذا پژوهشگران می بایست در هنگام ثبت مقاله، عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و... را به طور کامل درج نمایند و با فایل مقاله خود تطبیق دهند.
تمامی موارد انتخابی توسط شرکت کنندگان به آدرس پستی ایشان پست می گردد .

  * لطفا در هنگام پرداخت دقت نمایید پس از واریز مبلغ عودت داده نخواهد شد .

 

ردیف خدمت  هزینه
1 ثبت نام و داوری مقاله اول (اجباری)                     200 هزار تومان
2 داوری مقاله دوم به بعد    140 هزار تومان
3 گواهینامه لاتین (انگلیسی) مربوط به یک مقاله   40 هزارتومان
4 سی دی مجموعه مقالات   30 هزار تومان
5 تندیس کنفرانس 200 هزار تومان

خدمات ثبت نام و داوری مقاله اول : داوری مقاله ؛ دریافت 1عدد گواهی ارائه مقاله (با درج نام تمامی نویسندگان)+یک عدد سی دی مجموعه مقالات

خدمات داوری مقاله دوم:  1 عدد گواهی ارائه مقاله (درج نام تمامی نویسندگان) بدون سی دی